Demang Nurdaiman, manut cathetane sejarah…..

Manut cathetan sejarah, Kabupaten Cilacap madeg taun 1856, utawa seprapat abad sekwise perang Diponegoro  (Java Orloog). Sing dadi bupati kawitan yakuwe Raden Tumenggung Tjakrawedana sing maune dadi Patih nang Kadipaten Banyumas. Sedurunge madeg Kabupaten Cilacap sing diangkat dening pemerintah Hindia-Belanda, nang Cilacap wis ana kadipaten-kadipaten cilik. Kayata, Donan, Dayaluhur, Penyarang, Adireja, Nusatembini  lan liyane..
Pembangunan kota kadipaten, kawiwitan kanthi mbabat alas gung liwang-liwung lan ngurug rawa-rawa ing wilayah Donan. Jalaran Cilacap pancen kabagi dening wilayah rawa, kali lan segara gung. Cilacap kaapit dening segara gedhe yakuwi Samudra  Hindia ing sisih wetan lan kidul, Segara anakan ing sisih kulon lan kali loro yakuwi Donan lan Serayu.

Kanggo mbangun pendhapa kadipaten dalah kota kadipaten, Tumenggung Tjakrawedana direwangi nang kanca-kancane jaman semana. Yakuwe, Demang Nurdaiman sekang Penyarang, Demang Canduk, Kyai Singawedana  lan Demang Gumelem sekang tlatah Banyumas.

“Ramane, jere monge lagi mbangun pendhapa kabupaten Cilacap, kayu jati sing dienggo ditekakaken sekang alas Penyarang ya ramane”, takone mbekayu Tebok karo nyawang saka guru pendhapa Kabupaten Cilacap sing umure wis lewih sekang  satus taun ning tesih keton perguwa sentosa.

“Ko pancen bener Tebok, kayu jati sing dienggo saka guru digawa sekang Penyarang. Kuwe pepenget tumrap warga Cilacap. Sepisan, kayu jati Penyarang pancen kayu jati sing paling maen. Kaping pindho kanggo penget  menawa Kadipaten Cilacap jaman gemiyene kuwe  dadi wewengkone kadipaten Penyarang. Utawa nang Cilacap jaman kuna kuwe tau ana kadipaten sing jenenge Penyarang. Sing nggarap kayu saka guru uga wong penyarang dijenengi Nurdaiman, jaman gemiyen diparingi pangkat demang. Mulane njuran ketenger Demang Nurdaiman”, Kaki Bawor nyritakaken maring anake wadon.

“Ramane, inyong mbokan isih bingung, kenangapa jaman gemiyen Dayaluhur mlebu Banyumas, njuran dibukak kabupaten anyar sing kota kabupatene nang Cilacap. Kenangapa ora dibalekaken maring Dayaluhur, koh malah mbukak kota anyar sing biyayane tulih luwih larang ya ramane”, mbekayu Tebok takon nrecel maring ramane.
“Lha kuwe mau mbokan akal julige Landa.merga sewise gawe kota kadipaten, Landa njuran gawe utawa mindhah pelabuhan Cilacap sing maune nang Nusakambangan. Gawe kali Yasa sing bisa nyambung Kali Serayu maring pelabuhan Cilacap. Merga angger mlebu sekang Plawangan  kali Serayu, prau cilik ora teyeng mlebu segara gedhe, ningen prau gedhe ora teyeng mlebu kali Serayu. Kuwe kabeh akal julige Landa kanggo nguras bumi Nusantara nang wilayah Banyumas”, ujare Kaki Bawor.
“Angger kaya kuwe, bupati Banyumas kawitan kuwe mung kon dadi mandhor tumrape Landa ya ramane.
“Husss ya ora kaya kuwe, aja saru ko Tebok ngarani sembarangan maring kanjeng Bupati, mengko kesambet”, ujare Kaki Bawor karo mesem.

About the Author: Webagus

1 Comment

  1. Jajal magren digolet sarasilahe demang canduk gutul siki. Bok menawa inyong kegolong kelebu trah demang candhuk.
    Kesuwun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *